Vytlačiť

Saleziánske dielo na Kopánke má za sebou rok 2018. Ponúkame Vám súhrn o pastoračnej činnosti a finančné vyúčtovanie za uplynulý rok.

V nasledujúcich dokumentoch sa nachádza správa o apoštolskej činnosti saleziánskeho diela a finančná správa za celé dielo, za rok 2018. Podrobnejšie informácie z viacerých aktivít nájdete na webovej a facebookovej stránke strediska. Mediálny tím v zložení našich mladých nám ponúka informácie o aktivitách v našom stredisku formou fotografií, článkov ,ale aj videí.

Hodnotenie pastoračného roka 2018

Finančné vyúčtovanie 2018