Farské oznamy na Druhú nedeľu v pôstnom období 12.3.2017

Liturgický kalendár
Nedeľa 19.3. 3. pôstna nedeľa

Modlitba za Sv. Otca Františka
V pondelok 13.3. je štvrté výročie zvolenia Sv. Otca Františka za pápeža. Modlíme sa v tento deň o dary Ducha Svätého pre neho a pre službu, ktorú vykonáva

Sviatok sv. Jozefa
Liturgické slávenie slávnosti svätého Jozefa sa prekladá z budúcej nedele na pondelok 20.3.

„Neformálne stretnutie mužov"
Z príležitosti sviatku sv. Jozefa pripravujeme „neformálne stretnutie mužov" v piatok 17.3. Program začína svätou omšou mužov o 19:30 (prosíme dievčatá a ženy, aby to rešpektovali). Potom bude nasledovať neformálny program s večerou v priestoroch herne pod kostolom. Vstup je pre všetkých mužov od 18 rokov. Horná hranica nie je obmedzená. V ten deň bude oratórium zatvorené, keďže aj animátori sú na školení „Tajomstvo animátorstva".

2%
Aj v tomto roku sa na vás obraciame s prosbou o podporu našej činnosti a práce s mládežou. Vhodnou formou na to je poukázanie 2% z daní pre našu organizáciu DOMKA. Tlačiva nájdete vzadu v kostole. Budeme radi, ak ich zoberiete aj pre svojich známych a takto nám pomôžete finančne utiahnuť toto stredisko.

Zbierka na charitu
V minulotýždňovej zbierke na charitu ste prispeli sumou 1 737€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Krížová cesta
Dnes o 15:00 je krížová cesta v našom kostole.