Farské oznamy na Tretiu nedeľu v pôstnom období 19.3.2017

Liturgický kalendár
Pondelok 20.3.
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Sobota 25.3. Zvestovanie Pána, slávnosť
Nedeľa 26.3. 4. pôstna nedeľa

Krížová cesta
Dnes o 15.00 bude krížová cesta v našom kostole.

Misijný víkend
Budúci týždeň bude v našej farnosti misijný víkend zameraný na Tehličku pre Južný Sudán. V piatok 24.3. vás pozývame na africkú svätú omšu s krásnymi spevmi. Po svätej omši bude v kostole svedectvo otca Davida – saleziána misionára z Indie v Južnom Sudáne, ktorý bude rozprávať o aktuálnej situácii v tejto vojnovej krajine. V nedeľu po všetkých svätých omšiach budete mať možnosť podporiť túto kampaň aj finančne. Zároveň vás v budúcu nedeľu po krížovej ceste pozývame aj do misijnej kaviarne s Veľkonočnými tvorivými dielňami pre deti.

IMOS
Budúcu sobotu 25.3. o 9.00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí – IMOS. Zároveň o 9.00 budú mať stretnutie aj rodičia na tému Eucharistia - sväté prijímanie. O 10.00 bude organizačné stretnutie rodičov, aby sa dohodli a pripravili všetky potrebné vecí na samotné slávnosti prvého svätého prijímanie. Je dobré, aby na tomto stretnutí bol aspoň jeden z rodičov.

Deň počatého dieťaťa
Budúca sobota 25.3. je dňom počatého dieťaťa. V tento deň začína pri svätej omši o 10.00 v Bazilike sv. Mikuláša druhý ročník Projektu 9 mesiacov za život. Bližšie informácie sú na nástenke.

Zapisovanie úmyslov sv.omší
Zapisovať na sväté omše na mesiac apríl a máj budeme v stredu od 17.00. Ak bude treba tak aj po svätej omši. Je dobré mať úmysel na nejakom lístočku.

Viera do  vrecka
Viera a rozum. Stoja proti sebe alebo sú v harmónii? Dokážeme byť rozumní vo viere. Toto sú témy najnovšieho čísla Viery do vrecka, ktorého autorom je don Pavol Grach. Kúpiť si ju môžete vzadu v kostole.

Posúvanie času 
Budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení čas, posunie sa o hodinu dopredu.