Farské oznamy na Štvrtú nedeľu pôstnom období 26.3.2017

Liturgický kalendár
Nedeľa 2.4.
5. pôstna nedeľa

Zbierka Tehlička pre Južný Sudán
Naša farnosť sa aj tohto roku zapája do celoslovenskej zbierky Tehlička pre Južný Sudán, ktorú organizuje saleziánska rozvojová organizácia SAVIO. Je určená na podporu vzdelania pre detí postihnuté vojnou v tejto krajine. Ak chcete podporiť tento projekt, môžete tak urobiť dnes po každej svätej omši tým, že za dobrovoľný príspevok si kúpite symbolickú ceruzku. Nech Pán odmení vašu štedrosť.

Krížová cesta
Dnes o 15.00 bude krížová cesta v našom kostole. Po krížovej ceste od 15.30 vás všetkých pozývame do misijnej kaviarne a na veľkonočné tvorivé dielne.

Trnavská krížová cesta na Kalvárii
Budúci týždeň v nedeľu 2.4.2017 naša farnosť bude viesť trnavskú krížovú cestu na Kalvárii. Všetkých vás tam srdečne pozývame. Pre starších a chorých bude krížová cesta aj v našom kostole o 15.00.

Pobožnosť fatimskej soboty
V sobotu 1.4. po svätej omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

2%
Blíži sa koniec marca a s týmto termínom vás chceme osloviť o podporu pre naše dielo na Kopánke poukázaním 2% z daní. Zvlášť v tomto čase daňových priznaní prosíme o podporu súkromné firmy. Ak máte možnosť pomôžte nám s oslovovaním rôznych firiem, v ktorých možno aj vy pracujete. Tlačiva nájdete vzadu v kostole a vo vestibule.