Spovedanie k Veľkej noci 2017

Kvetná nedeľa 9.4. od 15.00 do 19.00
Pondelok 10.4. od 16.00 do 19.00
Utorok 11.4. od 16.00 do 19.00.
Streda 12.4. 18.00 duchovná obnova pre mladých