Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 9.4.2017

Slávenie veľkého týždňa
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do slávenia Veľkého týždňa, ktorého vrcholom bude Veľkonočné trojdnie umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša.

Interaktívna krížová cesta
Dnes o 15.00 bude interaktívna krížová cesta na našom ihrisku.

Spovedanie v našej farnosti:
Dnes: od 15.00 do 19.00
Pondelok: 16.00 – 19.00
Utorok: 16.00 – 19.00

Duchovná obnova pre mladých
V stredu budeme mať v stredisku duchovnú obnovu pre mladých o 18.00. V tento deň už nespovedáme. Hosťom a kazateľom duchovnej obnovy bude don Peter Stellmach, salezián z Dubnice nad Váhom.

Zelený štvrtok
Na Zelený Štvrtok nebudú sväté omše o 6.30 a o 9.30. Tí, ktorí môžu sú srdečne pozvaní na svätú omšu svätenia olejov v Katedrále o 9.30, ktorej bude predsedať otec arcibiskup. Svätá omša Pánovej večere bude v našom kostole o 18.00.

Veľký piatok
Na Veľký Piatok budú obrady v našom kostole o 17.00. Ráno o 8.00 vás pozývame na spoločnú modlitbu posvätného čítania a ranných chvál s našou komunitou. Tento rok nebudeme mať krížovú cestu v našom kostole, ale všetkých: deti, mládež, rodiny i starších pozývame na tiché nesenie kríža, ktoré začne o 12.00 pred našim kostolom a pôjdeme smerom do mesta. Ukončenie potom bude na Kalvárii. V tento deň dodržujeme prísny pôst a zdržujeme sa mäsitých pokrmov.

Veľkonočná Vigília na Bielu Sobotu 
Veľkonočná Vigília na Bielu Sobotu bude o 20.00. V sobotu ráno o 8.00 sa budeme v kostole modliť liturgiu posvätného čítanie a ranných chvál.

Požehnávanie jedla
Budúcu Veľkonočnú nedeľu po rannej svätej omši o 7.00 budeme požehnávať jedla.

Časopisy
Vzadu na stolíku je nové číslo časopisu pre deti – Rebrík. Tiež je tam aj časopis Slovo medzi nami a najnovšie číslo Viery do vrecka s témou: Duchovnosť bez falošných tónov.

Ďakujeme!
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa včera prišli pomôcť upratať kostol, vnútorné i vonkajšie priestory nášho strediska.

Pôstna adorácia
V stredu 12.4. o 19.00 bude vo františkánskom kostole pôstna adorácia, ktorú animuje kapela Spektrum.