Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania 16.4.2017

Veľkonočné obdobie
Dnes slávime Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania, najväčší sviatok všetkých kresťanov. Celý týždeň slávime Veľkonočnú oktávu, ako jeden deň Pánovho zmŕtvychvstania. Zároveň sa začína Veľkonočné obdobie, ktoré potrvá do slávnosti Zoslania Ducha Svätého (4.júna). V tomto čase sa nemodlíme „Anjel Pána", ale „Raduj sa, nebies kráľovná".

Veľkonočný pondelok
Zajtra, vo Veľkonočný pondelok budú sväté omše u nás o 7.00, 8.30 a večer o 18.00.

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva.

Slávnostné trojdnie k slávnosti Božieho milosrdenstva
Od piatku 21.4. do nedele 23. 4. bude vo farnosti Prednádražie prebiehať slávnostné trojdnie k slávnosti Božieho milosrdenstva, vždy večer o 18.00 v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva.

Zastupovanie počas neprítomnosti
Budúci týždeň od utorka do piatku bude naša komunita na krátkej dovolenke. Zastupovať nás bude don Vladko Študent.

Ďakujeme!
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k peknému prežitiu týchto dní zo srdca úprimne ďakujeme.

Sv. omša vo štvrtok 
Vo štvrtok 20.4. nebude svätá omša o 9.30