Farské oznamy na Tretiu Veľkonočnú nedeľu 30.4.2017

Liturgický kalendár
Pondelok 1.5.
Sv. Jozefa robotníka, ľubovoľná spomienka

Utorok 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Sobota 6.5. Sv. Dominika Savia, saleziánsky sviatok
Nedeľa 7.5. 4. Veľkonočná nedeľa – nedeľa Dobrého pastiera

Týždeň modlitieb za duchovné povolania
Dnes v celej Cirkvi začíname týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorého vyvrcholením bude budúca nedeľa Dobrého pastiera. V našom stredisku dávame zvlášť do pozornosti postavu už čoskoro blahoslaveného dona Titusa Zemana – mučeníka za duchovné povolania. Aj na jeho príhovor vyprosujme dar duchovného povolania pre mladých našej farnosti. Vzadu v kostole si môžete zakúpiť jeho krátky životopis. Blahorečenie tohto saleziána, ktorý pôsobil aj v Trnave, bude 30.9.2017 v Bratislave-Petržalke.

Modlitby za duchovné povolania v Trnave
V Trnave budú prebiehať modlitby za duchovné povolania v utorok 2.5. o 18.00 v kostole na Tulipáne a vo štvrtok 4.5. u františkánov. Sú spojené s adoráciou, diskusiami, modlitbami i jednoduchým pohostením. Program je na nástenke.

Prvý piatok v mesiaci
Budúci piatok je prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok a v piatok od 17.00 budeme spovedať. Vo štvrtok po večernej svätej omši bude stretnutie ružencového bratstva. V piatok dopoludnia budeme navštevovať chorých. V sobotu bude pobožnosť fatimskej soboty.

Mariánsky mesiac máj
Od pondelka začína mariánsky mesiac máj. Na začiatku každej večernej svätej omše sa budeme modliť loretánske litánie. V tomto prvom týždni zvlášť za duchovné povolania.

Duchovné obnovy
Vo štvrtok o 18.00 bude duchovná obnova mladých a v sobotu 6.5. o 16.00 bude duchovná obnova rodín.

Púť k sv.Angele Merici
Je možné sa prihlásiť na púť k sv. Angele Merici, Antonovi Paduánskemu a Jánovi XXIII., ktorú organizuje otec František Fedorišin. Informácie nájdete na nástenke.

Tehlička
V pôstnom období sme boli zapojení do saleziánskeho projektu Tehlička pre Južný Sudán. V rámci všetkých pôstnych aktivít ste prispeli na vzdelávanie deti v tejto najchudobnejšej krajine sveta sumou 5120 €. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Rebrík
Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu pre deti Rebrík.