Farské oznamy na Štvrtú Veľkonočnú nedeľu 7.5.2017

Liturgický kalendár
Nedeľa 14.5.
5. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Dobrého pastiera
Dnes je nedeľa Dobrého pastiera, kedy sa zvlášť modlíme za duchovné povolania – aj z našej farnosti.

Sobota 13.5.
V sobotu 13.5. si celá Cirkev pripomína 100. výročie od zjavení Panny Márie vo Fatime. V tento deň je zároveň v saleziánskej rodine sviatok svätej Márie Dominiky Mazzarelovej, spoluzakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

100. výročie od zjavení Panny Márie vo Fatime
Budúcu sobotu 13. 5. si pripomenieme sté výročie od začiatku zjavení Panny Márie vo Fatime. V čase od 13. mája do 13. októbra 2017 môžu veriaci získať úplné odpustky za týchto podmienok:

1) Obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.
2) Odpustkový skutok:
- v deň zjavenia (13. každého mesiaca) si uctiť sochu Panny Márie Fatimskej a pomodliť sa Otčenáš, Verím v Boha a vzývať Pannu Máriu Fatimskú;
- alebo púť do Fatimy;
- alebo tí, ktorí kvôli zdravotnému stavu či veku nemôžu cestovať, môžu získať úplné odpustky aj doma pri soške Panny Márie Fatimskej, ak sa pomodlia príslušné modlitby.

Púť do Marianky
V pondelok 8.5. je možnosť zúčastniť sa púte do Mariánky spolu s farnosťou Tulipán. Vlak do Rače odchádza o 8.12 hod.

Deň rodiny
Centrum pomoci pre rodinu a mesto Trnava pozýva na 8. ročník podujatia Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. mája 2017. Podrobne o programe sa dočítate na plagáte alebo webe cppr.sk

Slávnosť prvého sv. prijímania
Budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania pri svätej omši o 10.00. Prosíme vás, aby ste využili možnosť iných svätých omši a vytvorili priestor pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Spovede detí a rodičov pred touto slávnosťou budú v sobotu o 10.00.

Otvorenie letného baru
Všetky deti, mládež i rodiny pozývame na otvorenie letného baru a oratka dnes o 15.00.

Zbierka na seminár
Budúcu nedeľu bude zbierka na seminár, výťažok z nášho kostola je určený pre mladých študujúcich saleziánov, ktorí sa pripravujú na svoje povolanie.