Farské oznamy na Trinástu nedeľu v období "Cez rok" 2.7.2017

Liturgický kalendár
Pondelok 3.7.
Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Streda 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Štvrtok 6.7. Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Piatok 7.7. Bl. Márie Romerovej, saleziánska spomienka
Nedeľa 9.7. 14. nedeľa v Cezročnom období

Pobytový tábor
V sobotu začal pobytový tábor. Všetkých účastníkov spolu s animátormi je 200. Prosíme vás o modlitby, aby všetko dobre dopadlo a sprevádzajme modlitbami aj ďalšie letné aktivity, nech poslúžia napredovaniu každého účastníka.

Prvý piatok v mesiaci
V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok a v piatok od 17.00. Chorých budeme navštevovať v piatok dopoludnia. Vo štvrtok po svätej omši bude stretnutie členov bratstva svätého ruženca.

Otvorené stredisko aj počas tábora
Aj počas tábora detí bude naše stredisko otvorené po večernej svätej omši, okrem pondelka. Pozývame v tomto čase hlavne rodičov s deťmi, ale aj starších, ktorí zostali doma do večerného oratka.

Zbierka na saleziánsku komunitu
Dnes je zbierka na saleziánsku komunitu. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.