Farské oznamy na Štrnástu nedeľu v období "Cez rok" 9.7.2017

Liturgický kalendár
Utorok 11.7.
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Sobota 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa 16.7. 15. nedeľa v Cezročnom období

Pobytový tábor
V piatok sme ukončili pobytový tábor detí. Ďakujeme všetkým, ktorí aktívne prispeli k jeho príprave i realizácii a ďakujeme aj za každú modlitbu a obetu na tento úmysel. V tomto čase už pripravujeme prímestský tábor. Prosíme, aby ste pamätali aj na tento úmysel vo vašich modlitbách.

Prvé rehoľné sľuby sestier
5. augusta pri svätej omši o 11.00 budú v Šamoríne skladať prvé rehoľné sľuby 4 novicky sestier FMA. Medzi nimi aj rodáčka z Trnavy Mária Královičová. Kto by mal záujem zúčastniť sa slávnosti, je objednaný autobus. Bližšie informácie sú vzadu na nástenke.

Otvorené stredisko
Pripomíname, že počas letných prázdnin bude stredisko otvorené každý večer po svätej omši. Pozývame všetky deti, mládež i celé rodinky.

Zbierka na salezánsku komunitu
V minulotýždňovej zbierke na saleziánsku komunitu ste prispeli sumou 1515 €. Nech Boh odmení vašu štedrosť. Momentálne tieto financie budú využívané hlavne na prerábku našich komunitných priestorov.