Farské oznamy na Sedemnástu nedeľu v období "Cez rok" 30.7.2017

Liturgický kalendár
Pondelok 31.7.
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Utorok 1.8. Sv. Alfonza z Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok 4.8. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Nedeľa 6.8. Nedeľa Premenenia Pána

Prvý piatok
V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok a piatok od 17.00. Vo štvrtok po svätej omši bude stretnutie ružencového bratstva a v sobotu po svätej omši bude pobožnosť fatimskej soboty. Navštevovať chorých budeme v piatok dopoludnia.

Rehoľné sľuby sestier FMA
V sobotu 5.8. budú pri svätej omši o 11.00 v Šamoríne skladať rehoľné sľuby budúce sestry FMA. Jednou z nich bude aj naša farníčka Mária Královičová. Myslime v modlitbe na jej povolanie i na povolanie ostatných spolunoviciek. Kto by sa chcel ešte prihlásiť do objednaného autobusu, nech tak urobí do pondelka večera. Bližšie informácie sú na vzadu na nástenke.

Komunitná dovolenka
Od budúcej nedele do 13.8. bude naša komunita na spoločnej komunitnej dovolenke. Zastupovať nás bude don Vladko Študent.