Farské oznamy na Dvadsiatu druhú nedeľu v období "Cez rok" 3.9.2017

Liturgický kalendár
Utorok 5.9. Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľnice – ľubovoľ. spomienka

Štvrtok 7.9. Sv. Marka, Melichara a Štefana, košických mučeníkov - spomienka
Piatok 8.9. Narodenie Panny Márie - sviatok
Nedeľa 10.9. 23. nedeľa v cezročnom období

Eucharistická adorácia
Radi by sme vás informovali o niektorých zmenách, na ktorých sme sa dohodli na našom komunitnom plánovaní. Od budúceho týždňa presúvame eucharistickú adoráciu z pondelka po svätej omši na štvrtok. Chceme viac zdôrazniť eucharistický rozmer, ktorý v Cirkvi sa spája práve so štvrtkom na pripomenutie Pánovej večere a zvlášť sa tento deň v Cirkvi modlíme za nové duchovné povolania. Zároveň tak dávame priestor mladým animátorom, aby prehĺbili svoj duchovný život.

Spoločné stretnutie
V pondelok po otvorení školského roku v škole pozývame všetky deti a študentov do oratka o 9.30 na spoločné stretnutie pri rôznych hrách.

Prvá mládežnícka omša
Budúci piatok bude prvá mládežnícka svätá omša, pri ktorej budeme vzývať Ducha Svätého o pomoc pre všetkých žiakov a študentov. Zároveň to bude úvodná svätá omša hráčov nášho futbalového klubu. Po svätej omši vás všetkých pozývame na krátke predstavenie pastoračného projektu nášho diela na Kopánke. Radi by sme vám predstavili Radu diela a pastoračné priority na najbližšie dva roky.

Príprava na prijatie sviatostí pre dospelých
Aj v tomto roku chceme ponúknuť dospelým možnosť prípravy na prijatie krstu alebo svätého prijímania a birmovky. Ak niekto z vás ešte neprijal tieto sviatosti, alebo ak poznáte vo svojom okolí niekoho, čo by mal záujem, môžete sa prihlásiť v kancelárii farského úradu.

Predmanželské prípravy
Mladých, ktorí zamýšľajú vstúpiť do manželského stavu v budúcom roku prosíme, aby sa prihlásili v kancelárii farského úradu. Budeme otvárať novú skupinu predmanželskej prípravy.

Rozpis svätých omší
Od budúceho týždňa sa vraciame k bežnému rozpisu svätých omší. Vo štvrtok už budú bývať sväté omše o 9.30 pre mamičky s deťmi. V nedeľu o 10.00 budú detské omše a bude bývať aj svätá omša o 11.30.

Časopis Rebrík
 Vzadu v kostole je k dispozícii najnovšie číslo časopisu pre deti Rebrík.