Farské oznamy na Dvadsiatu tretiu nedeľu v období "Cez rok" 10.9.2017

Liturgický kalendár
Utorok 12.9.
Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Streda 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok 14.9. Povýšenie svätého kríža. sviatok
Piatok 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Sobota 16.9. Sv. Kornélia, pápeža a Cyprián, biskupa, mučeníkov
Nedeľa 17.9. 24. nedeľa v cezročnom

Sväté omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 
Sväté omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie budú v našom kostole o 7.00, 8.30 a 18.00.

Spoločné stretnutie štvrtákov chlapcov a dievčat (po IMOSE)
Pozývame všetkých štvrtákov chlapcov a dievčatá (po IMOSE), ktorí majú záujem o pravidelné stretnutia v tomto školskom roku, na prvé spoločné stretnutie dnes o 16:00 na našom ihrisku. Tešíme sa že budeme môcť takto spoločne začať stretká pre najmladších.

Nábor nových futbalistov
Náš futbalový klub SFC Kopánka pozýva všetkých chlapcov (rok narodenia 2010 a starší) na výber do klubu, ktorý sa uskutoční 19.9. 2017 o 16:00 na ihrisku na Kopánke.

Príprava na prvé sv. Prímanie
Aj tento rok začíname prípravu na prvé sv. Prijímanie – IMOS, ktorá sa začne v sobotu 23.9. Prosíme rodičov detí aby si zobrali prihlášku a vyplnenú ju priniesli na prvé stretnutie.

Blahorečenie Titusa Zemana 
Blahorečenie Titusa Zemana sa uskutoční 30.9.2017 v Bratislave – Petržalke. Podrobný program celého víkendu je na nástenke. Na túto udalosť chceme ísť spoločne ako jedno stredisko a preto budú objednané dva autobusy. Autobus č. 1 je určený pre tých, ktorí pôjdu na slávnostnú svätú omšu blahorečenia. Autobus č. 2 je pre tých, ktorí chcú isť na slávnostnú svätú omšu a potom aj na mládežnícky program v Hant aréne. Kto má záujem nech sa prihlási a uvedie svoje údaje v sakristií. Spolu s príspevkom 5€.

Otvorenie Oratka Laura
Sestry saleziánky a animátorky pozývajú dievčatá na otvorenie Oratka Laura v stredu 20.9. o 15.30. Bližšie informácie aj o ponúkaných krúžkoch sú vzadu na nástenke.

Nový rozpis úradných hodín
Vzadu na nástenke nájdete nový rozpis úradných hodín farskej kancelárie, ako aj informácie o živote našej komunity a službách kňazov počas týždňa.

Príprava dospelých na prijatie sviatostí
Dospelí, ktorí majú záujem o prípravu na sviatosť krstu, 1.sv. prijímania alebo birmovky sa môžu prihlásiť vo farskej kancelárii.

Mamičkovský Pokec
Aj tento rok sa budú stretávať mamičky na tzv. Pokeci každý štvrtok. Začína sa sv.omšou 9,30. Po nej sa pokračuje dole vo videomiestnosti, kde bude prebiehať nejaký dohodnutý program. Na najbližší štvrtok 14.9. je naplánované divadielko pre deti, a možnosť pre mamičky navrhnúť vlastné zaujímavé témy, nápady na nasledujúce stretnutia.