Farské oznamy na Štvrtú nedeľu v období "Cez rok" 27.1.2018

Liturgický kalendár
Streda 31.1.
Sv. Jána Bosca, slávnosť

Štvrtok 1.2. Spomienka na všetkých zomrelých členov rehole saleziánov
Piatok 2.2. Obetovanie Pána, sviatok
Sobota 3.2. Sv. Blažeja, ľubovoľná spomienka
Nedeľa 4.2. 5. nedeľa v období cez rok

Slávnosť sv.Jána Bosca
V stredu máme slávnosť sv. Jána Bosca, nášho hlavného patróna. Slávnostná svätá omša bude večer o 18.00 a hlavným celebrantom a kazateľom bude don Ján Holubčík. Po svätej omši vás všetkých pozývame na občerstvenie pod kostolom. Slávenie sviatku dona Bosca bude pokračovať v nedeľu 4.2. predstavením Úsmev don Bosca, ktoré začne o 15.00 v kine Hviezda. Srdečne vás pozývame.

Sviatok Obetovania Pána
V piatok na sviatok Obetovania Pána si môžete na večernú svätú omšu priniesť sviece, ktoré budeme počas slávenia liturgie posviacať.

Spovedanie pred prvým piatkom
Spovedanie pred prvým piatkom bude vo štvrtok a v piatok od 17.00. Chorých budeme navštevovať v piatok dopoludnia. V sobotu po svätej omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

Blažejské požehnanie hrdla
V sobotu pri rannej svätej omši o 6.30 budeme udeľovať Blažejské požehnanie hrdla.

Zbierka na saleziánsku komunitu
Budúcu nedeľu pri všetkých večerných svätých omšiach predstavíme finančné vyúčtovanie hospodárenia za rok 2017. Zároveň v ten deň bude zbierka na saleziánsku komunitu.

Časopis Rebrík
Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Rebrík pre vaše deti.