Farské oznamy na Piatu nedeľu v období "Cez rok" 4.2.2018

Liturgický kalendár
Pondelok 5.2.
Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Utorok 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Sobota 10.2. Sv. Školastiky, panny, spomienka
Nedeľa 11.2. 6. nedeľa v cezročnom období

Stretnutie členov ružencového bratstva
V pondelok po svätej omši bude stretnutie členov ružencového bratstva.

Úsmev don Bosca
Pri príležitosti sviatku nášho zakladateľa dona Bosca vás srdečné pozývame na dnešné predstavenie Úsmev don Bosca v kine Hviezda o 15.00.

Zastupovanie
Budúci víkend od piatku do pondelka bude naša komunita na krátkom oddychu a polročnom hodnotení našej práce. Zastupovať nás bude don Juraj Kyseľ.

Modlitba chvál
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitbu chvál, ktorá bude v pondelok 5. februára od 18.30 v jezuitskom kostole. Prednášku na tému "Kráčať v Božom zasľúbení", bude mať Marek Novotný zo Spoločenstva Kanaán.

2%
Aj tento rok je tu možnosť podporiť našu činnosť a prácu s mládežou poukázaním 2% z daní. Vzadu na stole i vo vestibule sú k dispozícii tlačiva. Budeme vám vďační, ak nám aj týmto spôsobom pomôžete udržať chod nášho strediska. Tlačiva môžete zobrať aj pre svojich známych.

Zbierka na saleziánsku komunitu
Dnes je zbierka na saleziánsku komunitu.