Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 25.3.2018

Zvestovanie Pána
Dnes 25.3. je Kvetná nedeľa, ktorou začíname Veľký týždeň. Slávnosť Zvestovania Pána sa preto prekladá na pondelok 9. 4. 2018.

Obrady vo Veľkom týždni
Obrady vo Veľkom týždni: Zelený štvrtok – 18.00; Veľký piatok – ráno o 8.00 spoločná modlitba ranných chvál a posvätné čítanie, o 12.00 – tiché nesenie kríža; obrady na Veľký piatok budú o 15.00 a o 17.00; Biela sobota – 8.00 ranné chvály a posvätné čítanie, 20.00 Vigília Veľkej Noci. V nedeľu sväté omše ako obyčajne. Pri rannej sv. omši o 7.00 bude požehnanie jedál.

Krížová cesta
Pozývame vás na dnešnú krížovú cestu o 15.00 po ktorej bude nasledovať posledná pôstna katechéza.

Tehlička pre Keňu
Dnes po každej svätej omši môžete podporiť pôstnu kampaň Tehlička pre Keňu. Zároveň vás pozývame do misijnej kaviarne v priestoroch pod kostolom dnes po krížovej ceste.


Spovedanie pred Veľkou nocou
Po dnešnej krížovej ceste budeme viacerí kňazi k dispozícii pre sviatosť zmierenia. Spovedať budeme do 19.00, prípadne dokedy bude treba. V nasledujúcom týždni budeme spovedať od pondelka do stredy od 17.00. Od štvrtka už nebudeme spovedať. Prosíme vás, aby ste si nenechávali svätú spoveď na poslednú chvíľu.

Popoludnie pre ženy
Máme tu jeden oznam pre ženy: V sobotu, 7.4., bude pod kostolom exkluzívne POPOLUDNIE PRE ŽENY. Srdečne sú pozvané všetky ženy: staršie i mladšie, slobodné, vydaté i zasvätené. Bude to čas načerpať niečo pre svoju dušu. Začiatok je o 13.00. Bližšie informácie sú na plagátoch vo vestibule.

Zbierka pre prenasledovaných kresťanov
Minulý týždeň v zbierke pre prenasledovaných kresťanov ste prispeli sumou 1 200 €. Pán Boh zaplať za vaše dary. Dostali sme tiež poďakovanie z Pavloviec nad Uhom za predaj Veľkonočných barančekov, ktorými sme podporili domček budúcej blahoslavenej Anky Kolesárovej.

Viera do vrecka
Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo Viery do vrecka s témou o Sviečkovej revolúcii v roku 1988. Je tam k dispozícii aj časopis Rebrík pre deti a Slovo medzi nami s biblickými zamysleniami.