Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 1.4.2018

Veľkonočná oktáva
Slávením Veľkonočnej vigílie sme vstúpili do Veľkonočnej oktávy, ktorá trvá až do budúcej nedele, nedele Božieho milosrdenstva. Zajtra vo Veľkonočný pondelok budú sväté omše o 7.00, 8.30, 10.00 a 18.00. Svätá omša o 11.30 nebude.

Prvý piatok
V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Keďže sme po vo veľkonočnej oktáve, spovedať pred prvým piatkom budeme len v piatok od 17.00. Chorých navštívime v piatok dopoludnia. V sobotu po svätej omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

Popoludnie pre ženy
Pripomíname oznam pre ženy: V sobotu, 7.4., bude pod kostolom exkluzívne POPOLUDNIE PRE ŽENY. Srdečne sú pozvané všetky ženy: staršie i mladšie, slobodné, vydaté i zasvätené. Bude to čas načerpať niečo pre svoju dušu. Začiatok je o 13.00. Bližšie informácie sú na plagátoch vo vestibule.

Oslava sviatku Božieho milosrdenstva
Farnosť Prednádražie pozýva na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva v dňoch 6. - 8. apríla 2018 (piatok-nedeľa). Bližšie informácie o programe nájdete na plagáte vo výveske.

Modlitby otcov
Dávame do pozornosti regionálne stretnutie spoločenstva Modlitby otcov, ktoré bude 6.4.2018 v Nitre. Bližšie informácie na plagáte vo vestibule.

Púť k Bl. Titusovi Zemanovi
Už teraz dávame do pozornosti púť nášho strediska, celej farnosti, do Vajnor k Bl. Titusovi Zemanovi. Uskutoční sa 28.4.2018. Pre starších objednávame autobus, ktorý bude odchádzať o 9.30 a plánovaný návrat je okolo 15.00. Cena je 5€. Je treba sa zapísať v sakristii. Ostatní môžu ísť svojimi autami, či vlakom a potom peši. Pre mladých bude aj cyklopúť.

2%
Vzadu v kostole i vo vestibule sú pripravené tlačiva na poukázanie 2% z daní. Prosíme vás o túto formu podpory, pretože tým nám  konkrétne pomáhate finančne zvládnuť našu apoštolskú činnosť. Prosíme vás, aby ste tlačiva zobrali aj pre svojich kolegov v práci, či príbuzných. Ďakujeme Vám, že nás aj takto podporujete.

Ďakujeme
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu priebehu slávenie Veľkonočného trojdnia v našom kostole: ďakujeme za kvetinovú výzdobu, ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol, spevákom, organistom a kostolníkom, ktorí sa starali o pekný priebeh slávenia. V mene celej komunity Vám prajeme požehnanú Veľkú noc.