Farské oznamy na Piatu Veľkonočnú nedeľu 29.4.2018

Liturgický kalendár
Utorok 
1.5. Sv. Jozefa robotníka, ľubovoľná spomienka
Streda 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Nedeľa 6.5. 6. Veľkonočná nedeľa

Celostredisková farská púť
Včera sme mali farskú a strediskovú púť za povolania do Vajnor k bl. Titusovi Zemanovi. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili i tým, ktorí nás sprevádzali modlitbami. Bol to hlboký zážitok krásneho spoločenstva. Aj naďalej pokračujme v modlitbách za nové duchovné povolania nie len z nášho strediska.

Loretánske litánie
Počas celého mesiaca máj sa budeme spoločne modliť loretánske litánie každý deň na začiatku večernej svätej omše o 18.00. Bolo by dobre, aby sme si aj vo svojom srdci obnovili túto tradíciu invokácii k Panne Márii, ktoré po stáročia vyjadrovali lásku všetkých ľudí k našej nebeskej Matke.

Prvý piatok v mesiaci
V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako obyčajne vo štvrtok a v piatok od 17.00. V piatok dopoludnia budeme navštevovať chorých. V sobotu po svätej omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

Duchovné obnovy 
Pozývame všetkých mladých na duchovnú obnovu vo štvrtok 3.5. o 18.00. Pre rodiny bude duchovná obnova v sobotu o 16.00.

Časopisy
Vzadu v kostole si môžete kúpiť najnovšie číslo časopisu Rebrík pre vaše deti. Taktiež je tam aj Slovo medzi nami s biblickými zamysleniami na každý deň.