Farské oznamy na Šiestu Veľkonočnú nedeľu 6.5.2018

Liturgický kalendár
Štvrtok 10.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Nedeľa 13.5. 7. Veľkonočná nedeľa

Nanebovstúpenie Pána
Vo štvrtok 10.5. je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, sväté omše v našom kostole budú o 6.30, 9.30, 16.30 a o 18.00.

Sviatok sv.Márie Dominiky Mazzarellovej
Saleziánska rodina a zvlášť naše sestry FMA budú sláviť sviatok svojej zakladateľky sv. Márie Dominiky Mazzarellovej a tak pozývajú všetky dievčenské stretká aj so svojimi animátorkami na MAXISTRETKO v piatok 11.5.2018 od 15:30 do oratka Laura. Čaká vás tanečný maratón, súťaže a radostné popoludnie. Oslava vyvrcholí slávnostnou sv. omšou v kostole 18:00 na ktorú všetkých pozývame. V oslave zakladateľky spojenú z dňom matiek sa bude pokračovať v nedeľu 13.5.2018 v oratku Laura so všetkými maminami detí a mladých, ktorí navštevujú stretká a krúžky. Čakáme vás od 16:00 na káve so sv. Máriou Dominikou.

Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov
Už teraz dávame do pozornosti slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorá bude v 24.5.2018. V ten deň začne spoločný ruženec celej farnosti o 17.30 u sestier FMA na Krížovej ulici. Následne pôjdeme v sprievode aj so sochou Panny Márie do kostola, kde bude slávnostná svätá omša. Všetkých vás už teraz pozývame na túto slávnosť.

Stretnutie ružencového bratstva
V pondelok po svätej omši bude stretnutie ružencového bratstva.

Modlitby chvál
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitby chvál, ktoré budú v pondelok 7. mája 2018 od 18.30 h. v jezuitskom kostole.

Zbierka na katolícke masmédia 
Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Jej výťažok pôjde na podporu saleziánskych mediálnych projektov.