Farské oznamy na Siedmu Veľkonočnú nedeľu 13.5.2018

Liturgický kalendár
Pondelok 14.5. Sv. Mateja, apoštola - sviatok

Streda 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Nedeľa 20.5. Turíce – slávnosť zoslania Ducha Svätého

Slávnosť prvého svätého prijímania
Budúci týždeň budeme mať v našej farnosti prvú z troch slávnosti prvého svätého prijímania. Nácvik pre deti bude v utorok, stredu a vo štvrtok o 16.30. Prvá svätá spoveď a taktiež možnosť pre rodičov sa vyspovedať bude v sobotu 19.5. o 9.00. 1. sväté prijímanie bude v nedeľu o 10.00. Prosíme vás, aby ste si vybrali inú svätú omšu a umožnili vytvoriť peknú slávnosť pre deti a ich rodičov.

Výročie narodenia sv. Jána Pavla II.
V piatok 18. 5. o 17.00, na výročie narodenia sv. Jána Pavla II. bude spomienkové stretnutie pri soche svätého pápeža pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa. Viac informácii nájdete na nástenke.

Deň rodiny
Centrum pomoci pre rodinu vás pozýva na deviaty ročník Dňa rodiny, ktorý sa uskutoční 20. mája 2018. O 11:00 bude sv. omša za rodiny u jezuitov. O 15:00 v Mariánskej sále a na nádvorí u jezuitov je pre všetkých členov rodín pripravený pestrý kultúrny program a sprievodné aktivity.

Káva pre maminy v oratku Laura
Dnes popoludní o 16.00 pozývajú sestry FMA do oratka Laura na sviatočnú kávu všetky maminy, deti a mladých, ktorí navštevujú stretká a krúžky. Bude sa oslavovať deň matiek a sv. Mária Dominika Mazzarellová.

Zbierka na katolícke masmédiá
Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Výťažok je určený na podporu saleziánskych mediálnych projektov.