Farské oznamy na 33. nedeľu v období “Cez rok” 18.11.2018

Utorok    20.11.   Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice, spomienka
Streda    21.11.   Obetovanie Panny Márie, spomienka
Štvrtok   22.11.   Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Sobota   24.11.   Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov
Nedeľa   25.11.   Nedeľa Krista Kráľa

Trnavská novéna
Do stredy 21.11. pokračuje Trnavská novéna, na ktorú sme všetci srdečne pozvaní a teda počas večerných svätých omší nespovedáme, lebo sami sa zúčastňujeme novény.

Adventné modlitbové stretnutia nad nedeľným evanjeliom
Sestry saleziánky pozývajú na štyri „Adventné modlitbové stretnutia nad nedeľným evanjeliom“, ktoré sa budú konať vždy v stredu pred každou adventnou nedeľou, po večernej sv.omši, vo videomiestnosti. V programe stretnutí bude: čítanie evanjelia z nasledujúcej adventnej nedele a odkazov na pasáže biblických kníh; chvíľa osobného rozjímania nad Božím Slovom; zdieľanie; predstavenie krátkeho komentára k nedeľnému evanjeliu od rôznych autorov – biblistov. Stretnutia sú pre všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť vzťah k Božiemu Slovu, počúvať Pánov hlas a tak sa pripraviť na hlbšie prežitie tajomstva Vianoc. Prvé stretnutie sa bude konať v stredu 28.11.2018 po večernej svätej omši.

Oznamy z Centra pomoci pre rodinu:
• 8. a 9. decembra sa uskutoční tradičný Misijný bazár pre Indiu. Ak máte doma nepotrebné veci, knihy, elektroniku, domáce potreby, hračky, a všetko čo si myslíte, že by mohol ešte niekto druhý používať, môžete ich darovať vždy po sv. omši v sakristii kostola u Jezuitov alebo v Centre pomoci pre rodinu.
• 23.11. o 17.30.výstava „Z Nazareta do Betlehema". Vystavovateľka a zároveň autorka diel je Beáta Krasňanská.
• Pozvánka na tvorivú aktivitu Biblia očami detí dňa 22.11. o 10.00.
• Bližšie informácie na web stránke Centra: www.cppr.sk