Farské oznamy na nedeľu Krista Kráľa 25.11.2018

Piatok    30.11.   Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Nedeľa    2.12.   1. Adventná nedeľa

Adventné tvorivé dielne
Prvou adventnou nedeľou začíname nový liturgický rok. Pozývame deti a ich rodičov na adventné tvorivé dielne spojené s výrobou adventných vencov v nedeľu 2.12. o 15.00 v sále pod kostolom. Na záver bude požehnanie vyrobených vencov. Adventné vence pre ostatných budeme požehnávať pri nedeľných svätých omšiach.

Predaj kníh
Počas prvej a druhej adventnej nedele si budete môcť zakúpiť hodnotné knihy z vydavateľstva Don Bosco, vo vestibule po svätých omšiach.

Modlitbové stretnutie nad evanjeliom
Sestry saleziánky pozývajú na prvé modlitbové stretnutie nad evanjeliom adventnej nedele, ktoré bude v stredu 28.11. vo video miestnosti. Kto má, môže si priniesť svoju Bibliu.

Kam kráčaš?
Spoločenstvo Tulipánci pozýva na duchovný program s názvom Kam kráčaš? v sobotu 1.12. Informácie nájdete vzadu na plagáte.

Časopis Rebrík a Slovo medzi nami
Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Rebrík pre vaše deti a Slovo medzi nami s biblickými zamysleniami na adventné obdobie.

Výročná konferencia Saleziánov - spolupracovníkov
Budúcu sobotu 1.12. budú mať naši Saleziáni-spolupracovníci výročnú konferenciu, na ktorej budú voliť novú miestnu radu. Prosíme vás o modlitbu na tento úmysel.

Zbierka na charitu
Budúci týždeň je zbierka na charitu. Vzadu v kostole si môžete zobrať informačný leták o využití financií z poslednej zbierky.

Shoeboxy
Shoeboxy – len na detskej svätej omši. Bližšie informácie na www.exallievi.sk