Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 30.1.2018

Pondelok    3.12.   Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Streda         5.12.   Bl. Filipa Rinaldiho, saleziánska spomienka
Štvrtok        6.12.   Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
Piatok         7.12.   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota        8.12.  Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
Nedeľa        9.12.  2. Adventná nedeľa

Adventné popoludnie
Dnes po každej svätej omši máte možnosť si zakúpiť hodnotné knihy z vydavateľstva Don Bosco. Zároveň vás chceme pozvať na dnešné adventné popoludnie o 15.00 v sále pod kostolom, kde sa budú vyrábať adventné vence – je potrebné si priniesť materiál na ich výrobu. Súčasne bude k dispozícii kávička a takisto ešte možnosť zakúpiť si knihy.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
V sobotu 8.12. je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatie Panny Márie. Sväté omše zo slávnosti budú o 7.00, 8.30 a o 10.00. Večerná svätá omša už bude z 2. adventnej nedele.

Rorátna sv. omša
V utorok vás pozývame na rorátnu svätú omšu s deťmi o 6.30. Rorátna svätá omša pre mladých bude v stredu o 6.30 a po nej pozývame mladých na raňajky so saleziánmi.

Modlitbové stretnutie nad evanjeliom
V stredu po večernej svätej omši sestry saleziánky pozývajú do video miestnosti na druhé pokračovanie modlitbového stretnutia nad evanjeliom druhej adventnej nedele.

Duchovná obnova pre mladých a rodiny
Vo štvrtok o 18.00 pozývame mladých na duchovnú obnovu. Duchovná obnova pre rodiny bude v sobotu 8.12. o 16.00.

Výstava byzantských ikon
Gréckokatolícka cirkev v Trnave pozýva na výstavu byzantských ikon od 4.12 do 15.12., ktorá bude na radnici v Trnave. Vernisáž výstavy je 3.12. v pondelok o 18.00. V ponuke sú aj dva koncerty:14.12. o 18.00 v jezuitskom kostole predvianočný koncert zboru svätého Jakuba. Je to zbor gréckokatolíckych kňazov z východného Slovenska; 16.12. o 15.00 vo františkánskom kostole bude koncert byzantských zborov z Bratislavy a Prešova. Bližšie informácie budú na nástenke.

Modlitba chvál
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitbu chvál, ktorá bude v pondelok 3.12. od 18.30 h. v jezuitskom kostole.

V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok a piatok od 17.00. V piatok dopoludnia budeme navštevovať chorých.

V pondelok po večernej svätej omši bude stretnutie ružencového bratstva.