Rozpis sv. omší počas Vianoc 

24.12.       6.30 posledná adventná omša
24.12.       16.00; 22.00; 24.00
25.12.       7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
26.12.       7.00; 8.30; 10.00; 18.00 (omša o 11.30 nie je) 
31.12.       16.00 - ďakovná sv. omša na konci roka
1.1. 2019  7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00