Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu 23.12.2018

Utorok   25.12.   Slávnosť narodenia Pána
Streda   26.12.   Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Štvrtok  27.12.   Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
Piatok    28.12.   Sv. neviniatok, mučeníkov, svitaok
Nedeľa   30.12.  Nedeľa Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

V pondelok 24.12. bude ranná svätá omša o 6.30 ešte z adventného obdobia. Pri tejto svätej omši naši skauti prinesú betlehemské svetlo, ktoré bude k dispozícii pre vás počas celého dňa.

Vigíliou slávnosti Narodenia Pána vstupujeme do Vianočného obdobia a do oktávy Narodenia Pána. Sväté omše z vigílie Narodenia Pána budú v pondelok o 16.00, 22.00 a Polnočná. V utorok 25.12. budú sväté omše ako v nedeľu. 26.12., na sviatok sv. Štefan, sväté omše budú o 7.00, 8.30, 10.00 a večerná o 18.00. Sv.omša o 11.30 nebude.

26.12. o 15.00 bude v sále pod kostolom pingpongový turnaj pre otcov a synov. Všetci ste srdečne pozvaní.

5.1.2019 budeme v našej farnosti požehnávať príbytky. Ak máte záujem o toto trojkráľovské požehnanie príbytkov, je potrebné sa zapísať v sakristii najneskôr do stredy 2.1.2019.

Budúcu nedeľu 30.12. bude animovať svätú omšu o 11.30. zbor a orchester Trinitas z Modranky.

Úprimne ďakujem všetkým, ktorí včera prišli na brigádu. Vďaka hojnej účasti sme mohli upratať kostol i všetky pastoračné priestory nášho domu. Ďakujeme aj tým, čo robili vianočnú i kvetinovú výzdobu.

25.12. pri všetkých svätých omšiach bude zbierka na saleziánov.