Farské oznamy na 2. nedeľu v období “Cez rok” 20.1.2019

Pondelok  21.1.   Sv. Agnesy, panna mučenice
Utorok       22.1.   Bl. Laury Vicuňovej, saleziánska spomienka
Štvrtok      24.1.   Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, sviatok
Piatok       25.1.   Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Sobota      26.1.   Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Nedeľa      27.1.   3. nedeľa v období Cez rok

Slávnosť dona Bosca - deviatnik
V utorok začíname v našom stredisku i farnosti prípravu na slávnosť dona Bosca, ktorý je naším otcom, zakladateľom a patrónom našej farnosti. Všetkých vás, a zvlášť mladých, pozývame na spoločnú modlitbu deviatníka, ktorý začne v utorok a bude bývať každý deň po večernej svätej omši v kostole.

Slovo plus + Slovo medzi nami + Viera do vrecka
Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Slovo plus. Jeho cena je 1,50€. Taktiež tam nájdete aj najnovšie číslo časopisu Slovo medzi nami s biblickými zamysleniami na každý deň a Vieru do vrecka s témou: Hudba ako Boží dotyk.

Budúci týždeň je zbierka na katolícke školstvo Trnavskej diecézy.