Farské oznamy na 3. nedeľu v období “Cez rok” 27.1.2019

Pondelok   28.1.  Sv. Tomáša Akvinského, učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok       31.1.  Sv. Jána Bosca, slávnosť
Sobota        2.2.   Obetovanie Pána, sviatok
Nedeľa        3.2.   4. nedeľa v období Cez rok

Slávnosť don Bosca
Vo štvrtok spoločne oslávime slávnosť sv. Jána Bosca, nášho otca a zakladateľa. Všetkých vás pozývame na slávnostnú svätú omšu o 18.00. Slávnostným kazateľom bude don Andrej Kňaze, provinciálny ekonóm. Po svätej omši ste všetci pozvaní na občerstvenie do priestorov pod kostolom. Pri tejto príležitosti vás chceme poprosiť o pomoc s občerstvením. Ak môžete urobiť nejaký koláč, slané alebo sladké, prípadne chlebíčky ... budeme veľmi radi. Priniesť je to treba v stredu po svätej omši.

Úsmev don Bosca
Budúcu nedeľu vás pozývame na oslavy dona Bosca do Kina Hviezda na program Úsmev don Bosca s témou: Svätosť je aj pre teba. Začiatok je o 15.00

Spovedanie na prvý piatok
V budúcom týždni je aj prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok spovedať nebudeme. V piatok budeme spovedať od 17.00. Chorých budeme navštevovať v piatok dopoludnia. V sobotu po večernej sv.omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

V sobotu 2.2., na sviatok Obetovania Pána vás pozývame na slávnostnú svätú omšu s otcom arcibiskupom pri príležitosti dňa rehoľníkov. Začiatok je o 10.00. v katedrále. Pri svätej omši si všetci rehoľníci obnovíme naše rehoľné sľuby.

V sobotu, 9.2., bude pod kostolom exkluzívne POPOLUDNIE PRE ŽENY. Srdečne sú pozvané VŠETKY ženy - všetkých vekových kategórií (teda aj bez hornej vekovej hranice), ktoré si chcú oddýchnuť a načerpať pre svoju dušu. Začíname o 13.30! Bližšie info na plagátoch vo vestibule.

V sobotu popoludní bude duchovná obnova pre rodiny, ktorá bude u sestier FMA na Krížovej a začne o 16.00.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Rebrík pre vaše deti.

Vzadu na stolíku nájdete letáky s témou: Deti patria do kostola. Je to malá pomôcka pre rodičov s jednoduchými pravidlami, dodržiavaním ktorých všetci budeme môcť ešte lepšie prežiť spoločné slávenie svätej omši, hlavne za prítomností detí.

Dnes je zbierka na katolícke školstvo trnavskej arcidiecézy.