Farské oznamy na 8. nedeľu v období “Cez rok” 3.3.2019

Streda    6.3.  Popolcová streda
Nedeľa 10.3.  1. pôstna nedeľa

V pondelok po večernej sv.omši bude stretnutie členov bratstva sv.ruženca.

Popolcovou stredou vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu. Sväté omše budú o 6.30, 16.30 a o 18.00. V tento deň na znak pokánia zachovávame prísny pôst a zdržiavame sa všetkých mäsitých pokrmov. V pôstnom období budú v našom kostole pobožnosti krížovej cesty v piatok o 17.30 a v nedeľu o 15.00. Okrem toho každú nedeľu bude spoločná krížová cesta na Kalvárii tiež o 15.00.
Počas pôstneho obdobia budú obrazy zastavení krížovej cesty v našom kostole dočasne vymenené za obrazy od akademického maliara Ladislava Záborského, aby sme aj takýmto spôsobom lepšie prežili pôstne obdobie.

V sakristii je rozpis piatkových a nedeľných krížových ciest na celý pôst. Chceme vyzvať rehoľné i rodinné spoločenstva, aby si zobrali na starosti animáciu týchto krížových ciest a zapísali sa do zoznamu v sakristii.

V týždni od 18.3. do 24.3. vás pozývam na večerné sväté omše s pôstnymi kázňami. Téma je: Posledné Ježišove slová na kríži. Kazateľmi budú kňazi z Trnavského dekanátu.

Sestry saleziánky pozývajú na „Pôstne modlitbové stretnutia nad nedeľným evanjeliom“, ktoré sa budú konať počas pôstu každý týždeň v stredu, po večernej sv. omši, vo videomiestnosti pod kostolom. Prvé stretnutie bude v stredu 6.3. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Slovo plus.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu