Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 10.3.2019

Nedeľa    17.3.   2. pôstna nedeľa

Vo štvrtok 14. 3. po svätej omši o 9.30 sa s deťmi z CMŠ sv. Alžbety budeme modliť Krížovú cestu. Všetkých vás pozývame pripojiť sa k modlitbe. Zároveň vás prosíme, aby ste sa zapojili do animácie krížových ciest zapísaním sa v sakristii

Srdečne pozývame všetkých mužov nad 18 rokov na chlapský večer z príležitosti sviatku svätého Jozefa. Stretnutie bude v sobotu 16.3. a začne svätou omšou o 19.19. Hosťom stretnutie bude don Pavol Dzivý SDB. Vstupné je dobrovoľné. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

Chceme vás všetkých pozvať na pôstnu duchovnú obnovu celej farnosti, ktorá bude v týždni od 18. do 24.3. Od pondelka do piatka budú pôstne kázne pri večernej sv.omši aj s hosťom. V sobotu to bude pri rannej svätej omši, ktorá bude o 7.00 a v nedeľu o 11.30. Témou týchto pôstnych kázni budú posledné Ježišove slová na kríži. Názov témy a kazateľov na každý deň si môžete pozrieť vzadu na nástenke.

Budúci týždeň v sobotu bude stretnutie prvoprijímajúcich detí – IMOS. Začiatok je o 9.00. V tom istom čase bude aj posledná katechéza rodičov na tému Eucharistia.

Opäť dávame do pozornosti a prosíme o pomoc pre našu činnosť a prácu s mládežou poukázaním 2% z daní. Vzadu na stolíku sú k dispozícii tlačivá (daňový úrad bude akceptovať len oficiálne zelené tlačivo). Podrobnejšie informácie aj s tlačivami sú aj na našej webovej stránke. Prosíme vás, aby ste oslovili s touto prosbou aj vašich kolegov, prípadne aj zamestnávateľov. Pre tých, čo sa angažovali v stredisku je možné poukázať aj 3%. V tejto záležitosti kontaktujte don Jana Juru.

Od zajtra po rannej svätej omši sa budeme modliť deviatnik k svätému Jozefovi.