Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 31.3.2019

Nedeľa    7.4.   5. pôstna nedeľa

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok a v piatok od 17.00. V piatok dopoludnia budeme navštevovať chorých a v sobotu po večernej sv.omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

V pondelok po večernej svätej omši bude stretnutie členov bratstva sv. ruženca.

Pozývame všetkých mladých na duchovnú obnovu, ktorá bude vo štvrtok o 18.00. V sobotu o 16.00 bude duchovná obnova pre rodiny. 

Budúci víkend sa v našej farnosti zapojíme do kampane Tehlička s témou: "Kopánka spolu pre Indiu". V piatok pozývame mladých po večernej svätej omši na diskusiu s manželmi Kolenčíkovými na tému "Sme tu pre druhých". V nedeľu sa po svätých omšiach bude konať zbierka "Tehlička", výťažok pôjde na opravu domov po povodniach v oblasti Kerala v Indii a na pomoc najviac zasiahnutým rodinám. V nedeľu o 15.00 bude Misijná krížovú cesta a po nej Misijná kaviarne možnosť niečo pekné si vytvoriť na Veľkonočných tvorivých dielniach.

 „Nie len z chleba žije človek“ je názov duchovno – umeleckého čítania Božieho slova. V sobotu 13. apríla od 20.00 sa bude v našom kostole čítať Lukášovo evanjelium. Pozývame vás, aby ste prišli a započúvali sa do Božieho Slova, v ktorom je prítomný živý Kristus.

10. apríla pri večernej svätej omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých pre všetkých starých a chorých našej farnosti. Ak máte v rodine nevládnych, ktorí nemôžu prísť môžete ich nahlásiť v kancelárii farského úradu a kňaz príde k vám domov.

Vzadu vo vestibule nájdete predbežnú štúdiu rekonštrukcie nášho kostola. Upozorňujeme, že viaceré prvky tam ešte chýbajú alebo v priebehu projektovania budú možno pozmenené. V tejto fáze sa k tomu vyjadruje Arcidiecézna liturgická komisia, od ktorej budeme čakať prípadné usmernenia a pripomienky.