Spovedanie k Veľkej noci 2019

Kvetná nedeľa. 14.4.     od 15.00 do 19.00
Pondelok           15.4.     od 17.00 do 19.00
Utorok.               16.4.     od 17.00 do 19.00
Streda.               17.4.     od 17.00 do 19.00