Farské oznamy na 3. Veľkonočná nedeľu 5.1.2019

Pondelok   6.5.  Sv. Dominika Savia, sviatok
Nedeľa    12.5.    4. Veľkonočná nedeľa

V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie bratstva svätého ruženca

Dnes sa začína v Cirkvi týždeň modlitieb za duchovné povolania. U nás na tento úmysel obetujeme modlitbu loretánskych litánií na začiatku každej večernej svätej omše.

V tomto duchu vás všetkých pozývame na púť nášho strediska, celej farnosti, do Vajnor k Bl. Titusovi Zemanovi. Uskutoční sa budúcu sobotu 11.5. Vo Vajnoroch začneme o 14.00 modlitbou svätého ruženca za povolania a po ňom bude sv. omša, ktorej bude predsedať don Jozef Luscoň. Pre starších objednávame autobus, ktorý bude odchádzať o 13.00 spred kostola a plánovaný návrat je okolo 18.00. Cena je 5€. Je treba sa zapísať v sakristii. Je ešte dosť voľných miest. Pre tých, ktorí pôjdu vlakom a potom peši – vlak odchádza o 11.55, cestovný lístok si kupuje každý sám. Pre cyklistov: stretnutie je o 11.00 pred oratkom.

Vzadu na nástenke sú informácie o termínoch 1. svätého prijímania, svätých spovedí a rozpis nácvikov pred jednotlivými slávnosťami. Prosíme rodičov, aby zabezpečili účasť svojich detí.

Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitbu chvál, ktorá bude v pondelok 6. mája 2019 od 18.30 h. v jezuitskom kostole.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Rebrík a Slovo plus so zaujímavou témou o čistote v manželstve.

Budúcu nedeľu je vyhlásená zbierka na seminár. My máme dovolené túto zbierku použiť na podporu nových saleziánskych povolaní.