Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu 12.5.2019

Pondelok   13.5. Sv. Márie Dominiky Mazzarelovej, sviatok
Utorok       14.5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Štvrtok      16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Sobota      18.5. Bl. Leonarda Murialda, kňaza, saleziánska spomienka
Nedeľa      19.5. 5. Veľkonočná nedeľa

Budúci týždeň v sobotu a v nedeľu máme v našej farnosti prvé sv. prijímanie pre prvé dve skupiny detí. Rozpis nácvikov pre deti je vypísaný na nástenke. Deti budú mať prvú sv.spoveď v piatok a v sobotu o 16.00. Pozývame aj rodičov, aby využili túto možnosť vyspovedať sa. Na sv.omšu v nedeľu o 10.00 prosíme, aby prišli len príbuzní prvoprijimajúcich detí.

24.5. budeme mať u nás hodovú slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnostným kazateľom na omši, pred ktorou bude aj sprievod, bude don Štefan Turanský, náš bývalý provinciál. V stredu 15.5. začneme deviatnik k Panne Márii Pomocnici, ktorý chceme obetovať na úmysel obnovy nášho kostola duchovnej obnovy nášho spoločenstva. Budeme sa ho modliť pri ranných a večerných svätých omšiach.

Pozývame vás na sviatočnú večernú svätú omšu v pondelok o 18.00, pri ktorej budeme ďakovať za dar svätej Márie Dominiky Mazzarellovej, spoluzakladateľky Dcér Márie Pomocnice – sestier saleziánok.

1.6. bude púť do Turzovky. Viac informácii nájdete vzadu na nástenske.

Dnes je zbierka na seminár. Táto zbierka je určená na podporu saleziánskych študentov. V minulom roku výška nákladov na formáciu nových saleziánov bola 226 000€. A keďže neexistuje saleziánske stredisko bez saleziána, prosíme vás o podporu nášho nového dorastu. Nech dobrý Boh odmení vašu štedrosť.