Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 26.5.2019

Streda    29.5.  Bl. Jozefa Kowalského, mučeníka, saleziánska spomienka
Štvrtok   30.5.  Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Sobota     1.6.  Sv. Justína, mučeníka, spomienka
Nedeľa     2.6.  7. Veľkonočná nedeľa

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv.omše v našom kostole budú o 6.30, 9.30, 16.30 a o 18.00.

V sobotu 1.6. po večernej sv.omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pomohli pekne pripraviť slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Zvlášť ďakujeme aj vám, ktorí ste prispeli nejakými koláčmi alebo chlebíčkami na pohostenie po piatkovej sv.omši. Dnes pozývame na spoločnú prednášku pre rodičov o 16.30 v našom kostole. Po nej bude v oratóriu program pre deti a pre rodičov, guľáš a ďalšie zábavne aktivity.

Budúcu sobotu a nedeľu budeme mať 1.sväté prijímanie ďalších dvoch skupín detí. Vzadu na nástenke si nájdete rozpis nácvikov a termínu prvej svätej spovede vašich detí.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Rebrík pre vaše deti a Slovo medzi nami s biblickými zamysleniami.

Dnes, ako sme vyhlasovali pred týždňom začíname mesačné zbierky na opravu nášho kostola. S Božou pomocou by sme takto o rok chceli začať aj s konkrétnymi prácami. Prosíme vás o modlitbu na tento úmysel. Nech dobrý Boh odmení vašu štedrosť.