Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého 9.6.2019

Pondelok   10.6.   Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi - spomienka
Utorok       11.6.   Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Štvrtok      13.6.   Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok
Nedeľa      13.6.   Najsvätejšej Trojice

Budúci týždeň v nedeľu 16.6. vás všetkých pozývame o 15.00 na stretnutie pod kostolom. Budeme na ňom hodnotiť posledné dva roky pastoračných aktivít nášho strediska a plánovať najbližšie tri roky. Ide o dôležité stretnutie smerovania nášho strediska, pastorácie a všetkých aktivít v našom diele: oratórium , mládež, rodiny a farnosť.

Budúcu nedeľu bude pri všetkých omšiach zbierka na rekonštrukciu nášho kostola. Svoj milodar môžete vhodiť do bežných nedeľných pokladničiek na konci omše.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Slovo plus.