Farské oznamy na 17. nedeľu v období “Cez rok”. 28.7.2019

Pondelok. 29.7.   Sv. Marty, spomienka
Utorok.     30.7.    Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľub.spomienka
Streda.     31.7.     Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Štvrtok.      1.8.     Sv. Alfonza z Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa.      4.8.    18. nedeľa v období Cez rok

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle vo štvrtok a v piatok od 17.00. Chorých budeme navštevovať v piatok dopoludnia. V sobotu po večernej svätej omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a vo všetkých františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly.“ Odpustkovým skutkom je zbožná návšteva niektorého z týchto kostolov spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri základné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).

V nasledujúcom týždni budú v Čičmanoch prebiehať dva turnusy rodinného tábora. Prosíme vás o modlitby na tento úmysel.