Farské oznamy na 19. nedeľu v období “Cez rok” 11.8.2019

Streda   14.8.    Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
Štvrtok  15.8.    Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Nedeľa  18.8.    20. nedeľa v období Cez rok

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v našom kostole budú o 6.30, 16.30 a o 18.00.

15.8. bude v Poprade slávnosť prvých rehoľných prísľubov saleziánov. Prosíme o modlitbu za dvoch našich spolubratov a za ich vernosť v povolaní.

Budúci týždeň bude zbierka na rekonštrukciu kostola. Nech dobrý Boh odmení vašu štedrosť a veľkodušnosť.