Farské oznamy na 23. nedeľu v období “Cez rok” 8.9.2019
Štvrtok.  12.9.     Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľ. spomienka
Piatok.    13.9.    Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota.  14.9.    Povýšenie sv. kríža, sviatok
Nedeľa.  15.9.    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska , slávnosť

Dnes popoludní o 16.30 pozývame štvrtákov, chlapcov i dievčatá, ktorí boli minulý rok na prvom svätom prijímaní na spoločné stretko vonku pri ihrisku/ v prípade nepriaznivého počasie v sále pod kostolom.

Sestry saleziánky ponúkajú tento školský rok okrem stretiek a krúžkov aj možnosť doučovania angličtiny, matematiky, slovenčiny, nemčiny, či iného predmetu podľa dohody pre deti na ZŠ. Viac informácií na plagáte na nástenke.

Aj v tomto roku otvárame prípravu na prvé sväté prijímanie v našej farnosti – IMOS, ktorá bude bývať jedno sobotné dopoludnia v mesiaci. Keďže o túto prípravu je veľký záujem a my máme obmedzené kapacity, prihlásiť sa môžu všetky deti, ktoré navštevujú základné školy v našej farnosti alebo deti, ktoré bývajú v našej farnosti, aj keď navštevujú inú základnú školu. Deti zo škôl „sedmička“ a „atómová“ dostanú prihlášku v škole od svojich učiteliek náboženstva a tam ju aj odovzdajú. Ostatní si prihlášku môžu zobrať vzadu v kostole a priniesť do farskej kancelárie do 20.9.2019.

V októbri začneme aj prípravu na birmovku v roku 2020. Príprava bude prebiehať na pravidelných týždňových stretnutiach v utorky večer od 17.30. Prihlásiť sa môžu terajší deviataci a starší. Podmienkou je účasť na týchto stretkách Prihlášku nájdete vzadu v kostole a treba ju odovzdať do 29.9. vo farskej kancelárii.

Detský zbor pozýva všetkých, ktorí majú radi hudbu a sú žiakmi základnej školy, na prvé zborové sústredenie, ktoré sa uskutoční 14.9. o 9 hodine v M-klube. Viac informácii nájdete na plagáte vo vestibule.

Centrum pomoci pre rodinu pozýva manželské páry na kurz manželských večerov. Začína sa od 25. septembra. Zároveň pozýva mladých na večery pre zaľúbených, ktoré sa uskutočnia od 30. septembra. Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú posunúť svoj vzťah ďalej ... Informácie o prihlásení nájdete na plagátoch.

V pondelok 9. 9. sa uskutoční výročná slávnosť Máriinej légie v Bazilike sv. Mikuláša. Program slávnosti začne o 15.15 hod.

Národná púť v Šaštíne na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sa bude konať 13. - 16. septembra. V tomto termíne sa bude konať aj Pešia púť z Trnavy do Šaštína. Podrobné informácie o púti nájdete vo výveske.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Slovo plus.

Budúcu nedeľu bude zbierka na rekonštrukciu nášho kostola.,

Aj tento školský rok budú bývať kurzy tanca pre mladých od 12 rokov. Začínajú v sobotu 14.9. o 16:30 v sále pod kostolom.

Náš saleziánsky futbalový klub SFC KOPÁNKA pozýva chlapcov narodených v ročníkoch 2012 a 2011 na nábor do Prípravky B, ktorý sa uskutoční v utorok 17.9. o 16.30. Zraz je o 16.15 na našom ihrisku. Je dôležité si priniesť kopačky a športové oblečenie. V prípade daždivého počasia bude termín náboru presunutý a oznámený na stránke klubu. Zároveň hľadáme mužov ktorí by mali záujem trénovať v našom klube, záujemcovia môžu kontaktovať d. Mariána Zachara, alebo Martina Peciara.