Farské oznamy na 25. nedeľu v období “Cez rok”. 22.9.2019

Pondelok.    23.9.    Sv. Pia z Pietralčiny, kňaza, spomienka
Piatok.          27.9.   Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Nedeľa.        29.9.   26. nedeľa v období Cez rok

V nasledujúcom týždni budú prebiehať duchovné cvičenia dospelých. Prosíme o modlitbu na tento úmysel. Taktiež vás prosíme o modlitbu za celoslovenské stretnutie animátorov, ktoré bude budúci víkend v Banskej Bystrici. Z nášho strediska tam ide 40 mladých.

V zbierke na rekonštrukciu kostola ste minulý týždeň prispeli sumou 4330€. Okrem toho ďalší traja darcovia podporili tento zámer individuálnymi darmi, spolu 1400€. Rekonštrukcia kostola je momentálne vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. Na začiatku októbra budeme podávať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia.

Ak vo vašej rodine alebo medzi vašimi známymi je niekto z dospelých, kto by mal záujem o prijatie sviatosti krstu, eucharistie, alebo birmovania, môže sa nahlásiť v kancelárii farského úradu. Aj tento rok otvárame prípravu k sviatostiam pre dospelých.

V dňoch 29. 9. a 30. 9. 2019 navštívia Katedrálu sv. Jána Krstiteľa v Trnave relikvie sv.Vincenta de Paul, ktoré budú až do decembra 2019 putovať po celom Slovensku. V trnavskej katedrále budú počas týchto dvoch dní sväté omše, moderovaný duchovný program, ale aj možnosť osobnej modlitby. Celý program nájdete na nástenkách a na webovej stránke Trnavskej arcidiecézy.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Slovo medzi nami s biblickými zamysleniami. Nájdete tam aj časopis Don Bosco dnes, ktorý je grátis a Vieru do vrecka.

V sobotu o 16.00 bude duchovná obnova rodín.