Farské oznamy na 26. nedeľu v období “Cez rok”. 29.9.2019

Pondelok.  30.9.    Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok.       1.10.    Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Streda.        2.10.   Sv. anjelov strážcov
Piatok.         4.10.  Sv. Františka Assiského, spomienka
Sobota.       5.10.   Sv. Faustiny Kowalskej, ľubovoľná spomienka
Nedeľa.       6.10.   27. nedeľa v období Cez rok

V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok a v piatok od 17.00. Chorých budeme navštevovať v piatok dopoludnia.

V sobotu po večernej sv.omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

Mesiac október vyhlásil Sv. otec za Mimoriadny misijný mesiac. Zároveň je to mariánsky mesiac, počas ktorého sa budeme spoločne modliť svätý ruženec každý deň pre večernou svätou omšou o 17.30. Prosíme skupiny, rehoľné komunity, stretká, spoločka, aby sa zapísali v sakristii na pripravený hárok na jednotlivé dni.

V sobotu 5.10. o 10.30 bude v našej farnosti slávnosť birmovky. Birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov budeme spovedať v piatok od 15.30. Prosíme o modlitbu za našich birmovancov.

Oznamujeme tým, ktorí sa prihlásili na prípravu na birmovku v tomto roku, že prvé stretnutie bude v utorok 8.10. o 17.30 v sále pod kostolom.

Vo štvrtok bude duchovná obnova mladých o 18.00. Všetkých vás srdečne pozývame.

V sobotu 12.10. bude pod kostolom exkluzívne POPOLUDNIE PRE ŽENY. Srdečne sú pozvané VŠETKY ženy - všetkých vekov ých kategórií (teda aj bez hornej vekovej hranice), ktoré si chcú oddýchnuť a načerpať pre svoju dušu. Začíname o 13.00! Bližšie info na plagátoch vo vestibule.

Spoločenstvo Nová nádej spolu s bratmi Paulínmi pozýva na púť za svetlom radosti pre rozvedených alebo manželov žijúcich v manželskej odluke. Púť sa uskutoční 19.10. v Šaštíne so začiatkom o 9.30.

Ak vo vašej rodine alebo medzi vašimi známymi je niekto z dospelých, kto by mal záujem o prijatie sviatosti krstu, eucharistie, alebo birmovania, môže sa nahlásiť v kancelárii farského úradu. Aj tento rok otvárame prípravu k sviatostiam pre dospelých.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Rebrík pre vaše deti. Upozorňujeme, že vydavateľ zvýšil cenu za jeden kus na 1,90€.