Farské oznamy na 27. nedeľu v období “Cez rok”. 6.10.2019

Pondelok.  7.10.     Ružencovej Panny Márie, spomienka
Nedeľa.    13.10.     28. nedeľa v období Cez rok

V pondelok po večernej svätej omši bude stretnutie členov ružencového bratstva.

Včera sme mali v našej farnosti slávnosť birmovky. Úprimne ďakujeme v prvom rade všetkým vedúcim birmovaneckých skupín, ktorí počas celého roku sprevádzali našich birmovancov. Ďakujeme tiež mladým zo zboru, pani kvetinárke i všetkým, ktorí prispeli k peknému priebehu celej slávnosti.

V utorok 8.10. o 17.30 bude v sále pod kostolom prvé stretnutie birmovancov, ktorí týmto začnú prípravu na budúcoročnú birmovku.

Sestry saleziánky aj v tomto školskom roku pozývajú na modlitbové stretnutia nad nedeľným evanjeliom všetkých – mladších i starších, ktorí si chcú prehlbovať vzťah k Božiemu Slovu. Stretnutia budú vo štvrtok po večernej svätej omši a adorácii o 19.00 hod. v miestnosti vedľa kancelárie farského úradu. Prvé stretnutie bude vo štvrtok 10. októbra o 19.00 hod.

V sobotu 12.10. bude pod kostolom exkluzívne POPOLUDNIE PRE ŽENY. Srdečne sú pozvané VŠETKY ženy - všetkých vekov ých kategórií (teda aj bez hornej vekovej hranice), ktoré si chcú oddýchnuť a načerpať pre svoju dušu. Začíname o 13.00! Bližšie info na plagátoch vo vestibule.

V sobotu 12.10. o 10.00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnosť svätých košických mučeníkov. Pontifikálnu sv. omšu bude slúžiť J. Em. kardinál Péter Erdő, ktorý prinesie z Ostrihomskej katedrály vzácnu relikviu – lebku sv. Marka Križina. Po skončení sv. omše bude nasledovať procesia ulicami Trnavy s relikviami sv. košických mučeníkov.
Vzadu v kostole si môžete kúpiť najnovšie číslo časopisu Slovo plus.