Farské oznamy na 32. nedeľu v období “Cez rok”. 10.11.2019

Pondelok.   11.11.     Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Utorok.        12.11.     Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda.        13.11.     Bl. Artemida Zattiho, saleziánska spomienka
Nedeľa.       17.11.     33. nedeľa v období Cez rok

V tomto týždni sa začína jubilejný 75. ročník Trnavskej novény na tému „Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách“. V utorok 12.11. o 17.00 v predvečer novény bude v bazilike sv. omša pre rodičov s deťmi; po nej bude lampiónový sprievod okolo baziliky. Oficiálny začiatok Trnavskej novény je v stredu 13.11.2019; podrobný program aj s kazateľmi nájdete vzadu na plagáte.

Počas Trnavskej novény sa budeme modliť deviatnik k Panne Márii Trnavskej vždy po rannej sv. omši. Upozorňujeme, že počas novény večerné sv.omše budú len pre starých a chorých, ktorí sa nemôžu zúčastniť na novéne. Počas týchto omši nebudeme spovedať, nakoľko aj my kňazi chceme mať účasť na novéne.

Budúci týždeň pri nedeľných svätých omšiach budeme mať zbierku na rekonštrukciu nášho kostola.

Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Slovo plus. Je tam k dispozícii časopis saleziánskej rodiny Don Bosco dnes.