Farské oznamy na 33. nedeľu v období “Cez rok” 17.11.2019

Štvrtok.    21.11.     Obetovanie Panny Márie, spomienka
Piatok.     22.11.     Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa.   24.11.     34. nedeľa v období Cez rok

Budúci týždeň v piatok bude v Bratislave evanjelizačný program Godzone, na ktorý pozývame všetkých mladých a zvlášť birmovancov. Birmovanci sa môžu prihlásiť odovzdaním návratky vedúcim svojich skupiniek.

V sobotu 23.11. je stretnutie prvoprijimajúcich deti IMOS. Rodičia môžu priniesť svoje deti od 8.30. Katechéza pre rodičov začne o 9.00 v kostole.

Až do piatku prebieha Trnavská novéna, na ktorú vás srdečne pozývame. Počas večerných svätých omší sa preto u nás nespovedá.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Viera do vrecka na tému Som vdovec. Svedectvo o tom, či sa dá vyrovnať so smrťou milovanej osoby.

Vzadu v kostole ale i vo vestibule sú k dispozícii saleziánske misijné kalendáre na rok 2020. Sú zdarma, ale v každom je priložená poštová poukážka na podporu saleziánskych misii vo svete. Kto chce môže podporiť misie i samotnú tlač kalendára.

Dnes je zbierka na rekonštrukciu kostola. Nech Boh odmení vašu štedrosť svojim hojným požehnaním.