Farské oznamy na nedeľu Krista Kráľa 24.11.2019

Sobota  30.11.    Sv. Ondreja apoštola, sviatok
Nedeľa   1.12.     1. adventná nedeľa

Prvou adventnou nedeľou začíname nový liturgický rok. Pozývame deti a ich rodičov na adventné tvorivé dielne spojené s výrobou adventných vencov v nedeľu 1.12. o 15.00 v sále pod kostolom. Na výrobu si, prineste sviečky a ozdoby podľa vašich predstáv. Čečina a polystyrénové kruhy budú k dispozícii. Na záver bude požehnanie vyrobených vencov. Adventne vence pre ostatných budeme požehnávať pri nedeľných svätých omšiach.

Počas prvej, druhej a tretej adventnej nedele si budete môcť zakúpiť hodnotné knihy z vydavateľstva Don Bosco vo vestibule po svätých omšiach.

V minulotýždňovej zbierke na rekonštrukciu kostola ste prispeli sumou 3987 €. Nech dobrý Boh odmení svojim požehnaním vašu štedrosť.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Slovo medzi nami s biblickými zamysleniami na advent.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.