Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu 22.12.2019

Streda.   25.12.    Slávnosť narodenia Pána
Štvrtok.  26.12.    Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Piatok.    27.12.    Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota.   28.12.    Sv. neviniatok, mučeníkov
Nedeľa.   29.12.    Slávnosť sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ešte dnes od 15.00 do 19.00.

Prosíme vás o pomoc s upratovaním a vianočnou výzdobou kostola, ktoré bude zajtra v pondelok od 8.30.

Pozývame všetkých mladých na predvianočnú duchovnú obnovu, ktorá bude v pondelok o 18.00 v sále pod kostolom.

Pozývame všetky rodiny, ktoré sa zapojili do predvianočnej modlitby Svätá rodina hľadá prístrešie na pondelkovú večernú svätú omšu o 18.00. Po svätej omši bude spoločné zakončenie všetkých skupín v kostole.

24.12. na rannej omši o 6.30 skauti prinesú betlehemské svetlo do našej farnosti. Až do 15.30 bude k dispozícii vo vestibule kostola.

Sväté omše z vigílie narodenia Pána budú 24.12. o 16.00, 22.00 a polnočná. Na slávnosť narodenia Pána budú sväté omše ako v nedeľu. Na sviatok sv. Štefana budú sv.omše tiež ako v nedeľu, akurát nebude sv. omša o 11.30. Informácie o sv.omšiach nájdete aj vzadu na nástenke

26.12. pozývame na vianočné pásmo Vianoce s Črpákmi so spevom a hovoreným slovom, ktoré pripravil zbor dospelých z Dolnej Krupej. Začiatok je o 15.00.

26.12. o 15.00 bude v sále pod kostolom pingpongový turnaj pre otcov a synov. Všetci ste srdečne pozvaní.

Budúcu nedeľu je slávnosť svätej rodiny, pri všetkých sv.omšiach bude obnovenie manželských sľubov a preto pozývame manželov, aby ste prišli spolu na svätú omšu.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Slovo medzi nami.

Minulý týždeň v zbierke na rekonštrukciu nášho kostola ste prispeli sumou 5993€. Nech dobrý Boh odmení svojim požehnaním vašu štedrosť.