Farské oznamy na Nedeľu sv. rodiny 29.12.2019

Streda   1.1.    Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Štvrtok  2.1.    Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, spomienka
Piatok    3.1.     Najsvätejšieho mena Ježišovho, ľubovoľná spomienka
Nedeľa  5.1.    2. nedeľa po narodení Pána

Na zaver kalendárneho roka 31.12. bude ďakovná svätá omša o 16.30. Pri nej vám predstavíme pastoračné zhodnotenie uplynulého roka.

V stredu 1.1. je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu.
V nasledujúcom týždni je aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pri večerných svätých omšiach.

V piatok dopoludnia budeme navštevovať chorých.

V sobotu po večernej sv. omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

Budúcu nedeľu 5.1. o 15.00 vás pozývame na trojkráľovský koncert našich zborov.

V sakristii sa môžete zapísať na požehnávanie vašich príbytkov. Všetci kňazi budeme požehnávať domy 6.1. v popoludňajších hodinách. Nakoľko záujem o toto požehnanie je veľmi veľký, prosíme aby sa prednostne zapísali tí, u ktorých sme v poslednom roku neboli, alebo ktorí majú nový dom ešte nepožehnaný. Pre ostatných na slávnosť troch kráľov pripravíme vytlačenú formulu požehnanie príbytkov, nakoľko toto požehnanie môžu vykonať aj laici – najlepšie otcovia rodín.