Farské oznamy na 3. nedeľu v období “Cez rok” 26.1.2020

Utorok 28.1.
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok 30.1. 
Bl. Bronislava Markiewicza, kňaza – saleziánska spomienka
Piatok 31.1.
Slávnosť sv. Jána Bosca
Nedeľa 2.2.
Obetovanie Pána

V piatok 31.1. budeme sláviť slávnosť sv. Jána Bosca, nášho zakladateľa a otca celej saleziánskej rodiny. Slávnostným kazateľom na sv.omši o 18.00 bude don Anton Červeň. Po svätej omši vás všetkých pozývame na spoločné agape v sále pod kostolom. Pri tejto príležitosti vás prosíme, aby ste pripravili a priniesli nejaké chlebíčky, prípadne koláč či slané pečivo. Môžete to priniesť v piatok pred svätou omšou od 17.00.

Budúcu nedeľu 2.2. budeme pokračovať v oslavách dona Bosca programom Úsmev don Bosca. Začiatok je o 15.00 vo veľkej aule MTF-ky na Bottovej ulici. Pozvaní ste všetci, keďže je tam dostatočne veľká kapacita.

Budúcu sobotu po večernej sv.omši bude pobožnosť fatimskej soboty.

Budúcu nedeľu je sviatok Obetovanie Pána – Hromnice. Je to zároveň svetový deň zasväteného života. Hromničné sviece sa budú požehnávať pri svätej omši o 8.30.

Minulý týždeň v zbierke na rekonštrukciu kostola ste prispeli sumou 6348 €. Nech dobrý Boh odmení vašu štedrosť a veľkodušnosť.

Vzadu v kostole si môžete zakúpiť najnovšie číslo časopisu Slovo medzi nami s biblickými zamysleniami na ďalší mesiac.

Dnes je zbierka na katolícke školstvo trnavskej arcidiecézy.