Dovoľujeme si Vám predstaviť nasledujúce usmernenia pre sväté omše. Momentálne sa nachádzame v oranžovej farbe čo pre nás znamená:

   Zatiaľ budú sv. omše čiastočne obmedzené, nakoľko nevieme, aký je počet očkovaných farníkov. Tento týždeň pôjdeme v režime základ (čiže môže byť prítomné obmedzené množstvo na sv. omši bez kontroly, nie je potrebné byť očkovaný, testovaný, ani prekonať Covid 19). Kapacita, ale bude obmedzená na 25%. Toto platí pre všetky sv. omše v kultúrnom dome
   V rámci účasti na bohoslužbách sme povinní 14 dní archivovať zoznam všetkých prítomných, preto od zajtra každý, kto sa zúčastní sv. omše v kultúrnom dome musí priniesť na papieriku napísané svoje meno a priezvisko a telefón na prípadné dohľadanie a tým sa preukázať pri vstupe a to odovzdať. Bez tohto nemôžete byť vpustení dnu. Na začiatku sv. omše sa zatvoria vstupné dvere a nebude už možný vstup.

   Čo sa týka sv. omší vonku v piatok 18:00 a nedeľu 10:00 budú v režime OTP. Sú pre všetkých, ktorí sú očkovaní, alebo musia byť testovaní podľa nariadení RÚVZ, alebo majú doklad o prekonaní ochorenia. Na týchto sv. omšiach je možné, aby sa zúčastnilo v exteriéri 1000 veriacich. Prosíme teda všetkých, ktorí spĺňajú túto požiadavku, aby hlavne v nedeľu sv. omše v kultúrnom dome nechali voľné pre tých, ktorí toto nespĺňajú. Rovnako na sv. omšu vonku OTP musíte byť očkovaní, testovaní, alebo mať prekonané ochorenie Covid 19 a je potrebné absolvovať vstupnú kontrolu .

   Všetky tieto nariadenia sú platné až do odvolania. Chráňte seba aj svojich blízkych. Tešíme sa na normálne fungovanie našej farnosti.