Pridanie svätej omše
Ako sme avizovali v nedeľu pri svätých omšiach, od budúcej nedele 3.10. pridáme sv. omšu o 8:00. Sv. omša bude v kultúrnom dome (Kubáňovi). Je určená rovnako ako o 7:00 a 18:00 pre tých, ktorí nie sú očkovaní, testovaní a ani neprekonali Covid-19. Prosíme ostatných, aby nechali tento priestor a zúčastnili sa sv. omše o 10:00 vonku v stredisku kde je kapacita do 1000 ľudí.

Sväté omše v kultúrnom dome:
V režime základ bez kontroly možná kapacita len 25%.

Sväté omše vonku v oratóriu (piatok o 18:00 a nedeľa o 10:00):
 
V režime OTP (len pre tých, ktorí sú očkovaní, prekonali Covid-19, alebo majú platný negatívny test). Všetci sa musia podrobiť kontrole pri vstupe.

Októbrový ruženec
Počas mesiaca október vás pozývame do spoločnej modlitby ruženca. Budeme sa ho modlievať vždy po večernom oratku v bare v piatky a v nedele o 20:20 hod. Do tejto modlitby bude možné zapojiť sa aj online z vašich domácnosti, nakoľko ju budeme aj streamovať v priamom prenose na Youtube kanáli SDB Kopánka a zdieľať na FB SDB Kopánka